BiznesKraj.pl

Firmy: 1321, Branż: 16
logo_firmy

Nazwa firmy: BIURO RACHUNKOWE "KONTO" S.C.

Dane adresowe:

  • Miejscowość: Kraków
  • Kod pocztowy: 31-444
  • Ulica i numer: Śliczna 12/21
  • Województwo: Małopolskie
  • NIP: 9451895860
  • Tel: 12 412 36 17
  • Adres emial: iwonak@wieczysta.krakow.pl
  • Strona www: www.wieczysta.krakow.pl

Co robimy? Działamy już na terenie Krakowa i nie tylko od 1997 roku.
Świadczymy typowe komputerowe usługi w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych różnych branż.
Prowadzimy księgowość systemem komputerowym, sporządzamy rejestry VAT, deklaracje podatkowe oraz dokumenty kadrowo-płacowe itp.
Nasze biuro posiada dwie licencje Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie księgowości zarejestrowane pod numerami 7008/98 i 1716/2003
Zatrudniamy wykwalifikowana kadrę. Osoby zatrudnione w naszej firmie mają ukończone studia wyższe ekonomiczne oraz stale podnoszę kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach branżowych.
Nasza bogata oferta obejmuje zagadnienia takie jak:
I. Obsługa księgowa
· prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów ;
-prowadzenie podatkowej księgi handlowe
· prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego ;
· prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT ;
· sporządzanie miesięcznych, rocznych i półrocznych rozliczeń podatkowych
· prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz rozliczanie amortyzacji ;
· sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów ;
· opracowanie zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowych, inwentaryzacyjnych, regulaminu pracy, wynagrodzeń itp. ;
· nadzór nad księgowością firmy
II. Obsługa kadrowo – płacowa· obliczanie wynagrodzenia netto z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju dodatków i potrąceń
· obliczanie zaliczek na podatek dochodowy ;
· obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ;
· obliczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych
· przygotowanie do urzędu skarbowego miesięcznych deklaracji PIT 4 oraz związanych z nim przelewów ;
· przygotowanie deklaracji ZUS oraz związanych z nim przelewów ;
· sporządzanie raportów placowych zgodnie z wymaganiami działu księgowości Państwa firmy
· przygotowanie do właściwego urzędu skarbowego rocznych informacji o dochodach potraconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach (PIT11, PIT40, PIT8b... )

III. Inne usługi· pomoc przy zakładaniu firm i spółek prawa handlowego, koncesje na sprzedaż alkoholu, zezwolenia na pracę dla obcokrajowców, reprezentacja w Urzędach Skarbowych i ZUS., kredyty, sporządzanie sprawozdań finansowych do Urzędów skarbowych i banków.

Może do nas przyjść osoba, która ma zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, ale nie posiada żadnej wiedzy na temat najkorzystniejszych form opodatkowania, o procedurach wymaganych przy rejestracji w organie samorządowym, urzędzie skarbowym, w ZUS i t. p. Udzielamy wszechstronnej pomocy w tym zakresie.
Wyręczamy naszych klientów w składaniu deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS i wszelkich sprawozdań.
Dokonujemy analiz ekonomicznych prowadzonej działalności i prognozujemy skutki podejmowanych działań.
Niekonwencjonalne metody współpracy.
Wyręczamy naszych klientów wielu czynności administracyjno biurowych oraz w kontaktach z urzędami skarbowymi. Znajdujemy czas dla klienta na omówienie strategii działalności oraz ewentualnych korekt w zakresie działalności. Istnieje możliwość odbioru faktur od klienta.
Klient nie traci więc czasu na dojazy do naszej firmy!!!! Jesteśmy otwarci na dodatkowe formy współpracy. Zapewniamy dyskrecję.
Jakie są korzyści ekonomiczne? Nie ponoszą Państwo wysokich kosztów na zatrudnienie np. księgowego, radcy prawnego i innych, którzy prowadziliby dokumenty finansowo-podatkowe firmy. Zadania te należą do naszego Biura, które specjalizuje się w tej dziedzinie.

Serdecznie Zapraszamy do Współpracy dla nowych klientów stosujemy atrakcyjne

Szczegóły wizytówki

Firma na mapie

Promuj skuteczniej swoją firmę:

BIURO RACHUNKOWE "KONTO" S.C.

Opinie o firmie:

Dodaj swój komentarz »